Print deze pagina

STIJGING LEERLINGEN VOOR DUAAL LEREN

13/01/2022

Het aantal leerlingen dat ingeschreven is voor een duale opleiding is dit schooljaar opnieuw met een vijfde toegenomen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse overheid. Vanaf september 2022 volgt ook  het volwassenenonderwijs en later ook het hoger onderwijs. Jolyce Demely en Vickie Dekocker, algemeen directeur en senior expert onderwijs-arbeidsmarkt van Agoria Vlaanderen, roepen daarom op om dit moment aan te wenden om 'van een relance naar een renaissance voor duaal leren te gaan.'

Bij duaal leren leert een leerling zowel op de school als in een bedrijf. Over de voordelen hiervan is er weinig twijfel. Het is een noodzakelijke instroom van ervaren arbeidskrachten in onze huidige krappe arbeidsmarkt. Daarnaast is er het leereffect, niet enkel voor de jongere in opleiding, maar ook werknemers binnen bedrijven worden gestimuleerd om kennis door te geven. In de roep naar een cultuur van levenslang leren is duaal leren een hefboom om een leercultuur in bedrijven te installeren. Ook de nauwe samenwerking tussen scholen, bedrijven  en opleidingspartners is een niet te missen troef van duaal leren.

Vorig jaar stapten terug meer jongeren in duaal leren. COVID heeft aangetoond dat er veel meer mogelijk is dan voorheen werd verwacht: er werden verschillende methodes (klassikaal, digitaal en werkplekleren) gebruikt of werkgevers gecombineerd om het leertraject mogelijk te maken, of flexibeler omgegaan met het aantal uren op de werkplek dan in de regelgeving opgenomen en dit allemaal in functie van de leerling.  Waarom deze flexibiliteit niet integreren en bestendigen? Laat ons het moment aanwenden om van relance naar renaissance te gaan voor duaal leren. Hoe?

Maak opleidingstrajecten realiseerbaar

De invoering van duaal leren was in 2015 gebaseerd op succesformules in Duitsland en Zwitserland waar grote aantallen leerlingen en studenten volledige opleidingstrajecten bij een bedrijf konden vervolledigen. De bedrijfsstructuur van Vlaanderen, met een groter aantal kmo’s, verschilt hiervan en kent uitdagingen om een gans traject bij éénzelfde werkgever te leren. In andere Europese kmo-landen doet men hiervoor een beroep op trainingsallianties. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen werkgevers of tussen één werkgever en opleidingscentra waardoor een volledig geïntegreerd traject kan aangeboden worden.

Maak leren op maat van de leerling mogelijk en met verschillende methodes

Het combineren van een werkgever met een specifieke opleidingscentra is één mogelijkheid. Technologie biedt echter ook een brede waaier aan mogelijkheden die ook binnen duaal leren kunnen aangewend worden. Denk maar aan virtual reality of augmented reality waardoor gesimuleerd kan geleerd worden, en dit kan een eindeloos aantal keer. Het combineren van klassikale, duale en digitale methodes op maat van de leerling staan hierbij centraal.

Enkel wanneer de toekomst van duaal leren de nodige flexibiliteit aan de dag legt, zal het duaal leren groeien en bloeien en dit voor iedere leerling.